Sprzedaż prawa wieczystego  użytkowania trzech działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli

Opis:

Syndyk masy upadłości Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A. zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż prawa wieczystego  użytkowania następujących trzech działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli, znajdujących się w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą 11-19/Grudziądzkiej 126 i Pod Dębową Górą 12:

1. Działka „główna” – nr ewid. 191/74 o pow. 13.393 m2 (stanowiąca część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW nr TO1T/00013167/2); cena wywoławcza  wynosi 5.311.800,00 zł netto, na którą składa się:
1) cena prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 13.392 m kw. w kwocie 1.568.450,00 zł (tj. cena oszacowania w kwocie 2.413.000,00 zł pomniejszona o 35 %),
2) cena prawa własności budynków o łącznej pow. użytkowej 6.680,71 m2  i budowli  (ogrodzenie, utwardzenie) w kwocie 3.743.350,00 zł (tj. cena oszacowania w kwocie 5.759.000 zł pomniejszona o 35 %);

2. Działka „średnia” – nr  ewid. 270/1 o pow. 364 m2  (stanowiąca nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW nr TO1T/00041748/4); cena wywoławcza wynosi 27.235,00 zł netto (tj. cena oszacowania  w kwocie 41.900,00 zł pomniejszona o 35 %)
Jest to cena prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 364 m kw. wraz z własnością budowli (działka niezabudowana budynkami, ogrodzona,  utwardzona płytami betonowymi).
Działka jest oddana w najem na czas oznaczony do 30.09.2022 r.; czynsz jest płacony terminowo. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron  na miesiąc naprzód na koniec miesiąca, w przypadku wyłonienia w postępowaniu upadłościowym  nabywcy przedmiotu dzierżawy.

3. Działka nr ewid. 191/45 o pow. 16 m2 (stanowiąca nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW nr TO1T/00061697/7); cena wywoławcza wynosi 975,00 zł netto (tj. cenie oszacowania w kwocie 1.500,00 zł  pomniejszona o 35 %).
Jest to cena prawa wieczystego użytkowania niezabudowanego gruntu (niezagospodarowanego i przeznaczonego pod przyszłą drogę) o pow. 16 m kw.

Cena minimalna wynosi łącznie 5.340.010,00 zł netto, co odpowiada cenie oszacowania  (8.215.400,00 zł) pomniejszonej o 35 %.

 Termin składania ofert pisemnych  w Biurze Syndyka w Warszawie przy ul. Flory 5 lok.4 i wpłaty wadiów (w kwocie 534.000,00 zł) mija w dn. 10.09.2021 r.,
 Konkurs zostanie rostrzygnięty na posiedzeniu jawnym w dn. 13.09.2021 r. o godz. 12.00 w Biurze Syndyka w Warszawie przy ul. Flory 5 lok.4.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu sprzedaży i warunków sprzedaży będą przesyłane zainteresowanym podmiotom.

W sprawie konkursu można się kontaktować z pełnomocnikiem Syndyka pod n-rem tel. 880 147 618.

Cena: 5 340 010 zł netto
Dodano: 4 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]