Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki „HEMITEX” Sp. z o.o.

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo spółki HEMITEX z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości.

 1. Podstawowe informacje
 • Główny przedmiot działalności przedsiębiorstwa: Produkcja artykułów higienicznych;
 • Składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa: linia produkcyjna i inne ruchomości, nieruchomość, patent;
 • Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000259490;
 • REGON: 750449392;
 • NIP: 8361003343.

 

2. Linia produkcyjna

Linia produkcyjna Bikoma Gmbh DEDE 300 przeznaczona jest do produkcji podpasek, potrójnie składanych i rozłożonych oraz wkładek higienicznych. Linia ta realizuje cały zautomatyzowany proces wytwarzania wskazanych wyżej wyrobów i składa się
z 27 komponentów. Została nabyta w 2015 r. (cena nabycia linii – 2 300 000 EUR), dostarczenie jej nastąpiło w 2016 r., a rozruch i doprowadzenie do niepełnej sprawności w 2017 r.

 

3. Nieruchomość

Nieruchomość gruntowa (KW LD1H/00032759/7)  o nr działki 146/22 w obrębie
0021 Strobów położonej w miejscowości Strobów, w gminie Skierniewice, powiecie skierniewickim, województwie łódzkim. Nieruchomość o powierzchni  9259 m2 zabudowana jest budynkiem (o powierzchni użytkowej 1504 m2) magazynowo-produkcyjnym z częścią socjalno-biurowa oraz niezbędną infrastruktura.

 • Budynek zlokalizowany jest przy południowo-zachodniej granicy działki;
 • Teren nieruchomości utwardzony jest asfaltobetonem;
 • Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 790, na której ustanowiono służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela dz. ew. 146/22. Stan ten ustalono na podstawie wpisu w dziale I-Sp KW nr LD1H/00032759/7.

4. Patent

Patent Nr 225178 na wynalazek pt. Sposób wytwarzania koloidalnego roztworu srebra oraz zastosowanie tego roztworu. Ochrona patentowa trwa od dnia 14 października 2013 r., a czas trwania patentu, zgodnie z Rozdziałem 3, Art. 3, ust. 3 Ustawy Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, wynosi 20 lat – wygaśniecie tego prawa nastąpi 14 października 2033 r.

Zastosowanie roztworu – nadawanie właściwości antybakteryjnych włókninie polipropylenowej przeznaczonej do wytwarzania podpasek higienicznych.

5. Inne ruchomości

 • Linia technologiczna wyprodukowana przez OPTIMA, typ LBV2 No 29460
  do pakowania podpasek w woreczki PE;
 • Linia technologiczna do pakowania wkładek higienicznych w pudełka kartonowe firmy JACOBS WHITE, model RSB400SD M2548, Seria RSB183/98;
 • Stacja transformatorowa STSp-20/250;
 • Zbiornik na sprężone powietrze firmy RAWENT;
 • Kompresor firmy Alup, model SCK 31-08 – wyprodukowany w 2004 r.;
 • Owijarka do palet;
 • Elektryczny wózek widłowy Balkancar, model EV687 z 1979 roku – całkowicie zużyty;
 • Elektryczny wózek widłowy typu Triplex, firmy YALE z 2006 roku;
 • Przyczepa gastronomiczna

6. Wartość poszczególnych składników przedsiębiorstwa

Wartość rynkowa Wartość likwidacyjna
Linia produkcyjna 2 917 320,00 zł 1 896 258,00 zł
Nieruchomość 1 577 283,00 zł 1 182 962,00 zł
Patent 2 000,00 zł 1 000,00 zł
Inne ruchomości 105 106,00 zł 68 354,00 zł

 

Cena wywoławcza: 2 204 001,80 złotych (słownie: dwa miliony dwieście cztery tysiące jeden złoty 80/100);

Termin składania ofert: 13 grudnia 2023 roku;

Do pobrania: Warunki przetarguOpis i oszacowanie,Postanowienie Sądu

 

 

Cena: 220 400 zł brutto
Dodano: 21 listopada 2023
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]