Sprzedaż przez syndyka nieruchomości magazynowej

Opis:

SPRZEDAŻ PRZEZ SYNDYKA PRAWA CZESKIEGO NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ W DRODZE KONKURSU OFERT Z CENĄ MINIMALNĄ

Na wyżej wymienioną nieruchomość składa się magazyn z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni 723,97 m2. W skład nieruchomości wchodzą działki o numerach: 155/7 oraz 155/10 o łącznej powierzchni 4796 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Duchnów; województwo Mazowieckie, powiat Otwocki, gmina Wiązowna.

Nieruchomość zostanie sprzedana oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą od ceny minimalnej.

Minimalna cena zakupu: 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych i 00/100).

Oferty proszę wysyłać na adres e-mail: lub pocztą na adres: JUDr. Daniela Urbanová, syndyk, Na Příkopě 31, Praga 1, kod pocztowy 110 00, Republika Czeska.

Cena: 1 600 000 zł brutto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Duchnów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]