sprzedaż udziałów w sp. z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości Wioletty Kasyny-Rozbickiej sprzeda 100 udziałów w Spółce Marwiol sp. z o.o. z/s w Drynki, gmina Małdyty (KRS 0000662072), co stanowi 50% ogólnej liczby udziałów, za cenę nie niższą niż 123 059,00 zł. Spółka prowadzi działalność w zakresie chowu i hodowli bydła mlecznego, a w skład środków trwałych wchodzą m.in. grunty orne.  Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaoferowana cena, nie niższa niż 123 059,00 zł. Oferty proszę kierować pisemnie na adres kancelarii syndyka: Milena Bernacka-Stachniałek, ul. Kościuszki 14 lok. 2/6, 14-200 Iława. Termin składania ofert: 29.12.2022r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu ofert do kancelarii). Oferta powinna spełniać wymogi przewidziane regulaminem. Dodatkowe informacje, w tym regulamin można uzyskać kontaktując się na syndyk.ilawa@gmail.com lub tel. 791-374-660.

 

 

Cena: 123 059 zł brutto
Dodano: 27 grudnia 2022
Województwo:
Lokalizacja: Drynki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]