Sprzedaż udziału 2/3 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Konrad Izdebski sprzeda majątek wchodzący w skład masy upadłości na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 2/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Siedlcach przy ul. Broniewskiego 60A. Nieruchomość składa się z działki o numerze ewidencyjnym 164/2, obręb 0023, o powierzchni 0,0295 ha. Cena wywoławcza jest wartością obniżoną i wynosi 304.500,00 zł brutto.

2. Oferty powinny być dostarczone do dnia 17 września 2021 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu) na adres: Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych – ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik lub złożyć na biuro podawcze sądu, z powołaniem się na sygnaturę sprawy: sygn. akt: IX GUp 173/20 „of”.

3. Warunkiem koniecznym udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości (30 450 zł). Wadium należy wpłacić w terminie najpóźniej jeden dzień przed terminem do złożenia oferty, przy czym za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego:

03 1090 0088 0000 0001 4285 1088 – KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KONRAD IZDEBSKI, ul. Wyszyńskiego 5/22, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

4. Posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego – komisarza odbędzie się w dniu 20 września 2021 r., godz. 11.00, sala nr VII.

5. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Konrad Izdebski (kom. 604 600 027).

Cena: 304 500 zł brutto
Dodano: 27 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Siedlce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]