Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej działalności w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

Opis:
Syndyk masy upadłości Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A. zaprasza  do udziału w  konkursie ofert na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego służącej działalności w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Upadły jest operatorem znajdującego się w  Toruniu systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.  Do sieci przyłączonych jest obecnie prócz upadłego 15  odbiorców końcowych, z którymi upadły ma zawarte umowy kompleksowe  o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.  Sprzedaż energii elektrycznej za 2020 wyniosła 1501,6 MWh.

 Cena minimalna wynosi 600.000,00 zł  netto, co odpowiada cenie oszacowania tj. 1.117.000,00 zł obniżonej o 46,28 %.
 Oferty pisemne należy składać do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 16.00 w Biurze Syndyka: Kancelaria Prawa Upadłościowego Anna Grudzień – Kurpiewska, Aleja J.Ch.  Szucha 8, 00-582 Warszawa. W powyższym terminie należy wpłacić wadium wynoszące 60.000,00 zł.

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez Syndyka oraz ewentualna aukcja nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 02 grudnia  2021 roku o godzinie  13.00 w siedzibie upadłego: ul. Grudziądzka 124/126, 87-100  Toruń,  w   budynku biurowca (I piętro, biuro zarządu).

Regulamin konkursu i  szczegółowe materiały dot. przedmiotu sprzedaży zostaną przeslane   osobom zainteresowanym (tel. 880 147 618).
W sprawach technicznych proszę się kontaktować ze specjalistą do spraw energetycznych nr tel. 785 575 006, zaś w pozostałych  sprawach z pełnomocnikiem syndyka pod n-rem tel. 880 147 618.
Cena: 600 000 zł netto
Dodano: 4 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]