Stół do bilarda z kamienną płytą – sprzedaje syndyk

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki, Stół bilardowy 9ft (ok. 270 cm x 150 cm) z kamienną płytą, producent Proyasport, rok prod. 2012 . za cenę brutto, nie niższą niż 1250,00 złotych.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, nabywca nabywa przedmiot sprzedaży w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego, zgodnie z art. 313 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
Warunkiem udziału w konkursie ofert, jest złożenie oferty w terminie do 15.02.2022 r. – data doręczenia na adres syndyka:
Syndyk Łukasz Jagodziński, ul. Michalusa 1/404, 38-300 Gorlice, z dopiskiem; „Konkurs ofert, sygn.akt VIII GUp 404/19.”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2022 r. w Biurze Syndyka.
Pełna informacja znajduje się w regulaminie sprzedaży dostępnym po złożeniu zapytania a informacje o przedmiocie sprzedaży i możliwości jego oglądania dostępne są po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 50********29.

Cena: 1 250 zł brutto
Dodano: 16 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ropa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]