Stół do bilarda z kamienną płytą – sprzedaje syndyk

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki, Stół bilardowy 9ft z kamienną płytą, producent Proyasport, rok prod. 2012 . za cenę brutto, nie niższą niż 2250,00 złotych.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, nabywca nabywa przedmiot sprzedaży w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego, zgodnie z art. 313 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
Warunkiem udziału w konkursie ofert, jest złożenie oferty w terminie do 23.03.2021 r. – data wpływu na adres syndyka:
Syndyk Łukasz Jagodziński, ul. Michalusa 1/404, 38-300 Gorlice, z dopiskiem; „Konkurs ofert, sygn.akt VIII GUp 404/19.”
Pełna informacja znajduje się w regulaminie sprzedaży na stronie syndykpomaga.pl. a informacje o przedmiocie sprzedaży i możliwości jego oglądania dostępne są po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 535 934 888 .

Cena: 2 250 zł brutto
Dodano: 5 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ropa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]