Strugarka czterostronna TOS SVITAVY TYP FWH 18

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej Roberta Firszta nieprowadzącego działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup strugarki czterostronna TOS SVITAVY TYP FWH 18.

Cena wywoławcza wynosi 36 000,00 zł brutto.

Bezwarunkowa oferta winna zawierać:

a. imię i nazwisko lub nazwę oferenta, jego adres lub siedzibę, nr identyfikacji podatkowej,
a w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru,

b. numer telefonu oraz / lub adres e-mail,

c. oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza (tj. nie niższą niż cena wskazana w ogłoszeniu),

d. skan podpisanych oświadczeń, które zostały dołączone jako Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz podpis oferenta

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl, do dnia 3 października 2023 r. do godz. 16.00.

Strugarkę można oglądać w Tarnowskich Górach wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowe informacje oraz dane można uzyskać pod adresem: syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl lub nr tel. 32 733 37 46.

Cena: 36 000 zł brutto
Dodano: 26 września 2023
Autor: Tomasz Biel
Województwo:
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]