Syndycy – sprzedaż domu Świerklany, ul. Spacerowa

Opis:

Opis

Syndycy mas upadłości w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przed Sądem Rejonowym w Gliwicach: syndyk masy upadłości Urszuli Spiewok osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XII GUp 273/20) oraz syndyk masy upadłości Eweliny Spiewok osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XII GUp 236/20) ogłaszają przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Świerklanach przy ul. Spacerowej.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących nieruchomości:

 

1.      prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki gruntu numer 1909/57 i 1910/57 o łącznej powierzchni 1951m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze GL1Y/00024560/9;

 

2.      prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki gruntu numer 1898/57; 1911/57; 1912/57 o łącznej powierzchni 4299m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze GL1Y/00165921/8;

 

Łączna cena wywoławcza wynosi 388 800,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium i złożenie pisemnej oferty spełniającej wymogi przewidziane regulaminem przetargu do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data wpływu do biura syndyka).Dodatkowe informacje oraz treść regulaminu przetargu można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: syndyk – przetarg (malpa) wp . pl  lub pod nr tel. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.

Cena: 388 800 zł brutto
Dodano: 30 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Świerklany
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]