Syndyk – konkurs ofert – materiały i urządzenia światłowodow

Opis:

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości Sotronic sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Balicach ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) ruchomości wchodzących w skład masy upadłości.
Konkurs ofert podzielony jest na części. Przedmiot sprzedaży dla każdej z części jest szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do regulaminu.
Ogólny opis sprzedawanych ruchomości: Do sprzedaży są urządzenia wykorzystywane w robotach budowlanych w zakresie instalacji światłowodowych takie jak maszyna polerska, multimetry, urządzenia do testowania sieci wraz z wyposażeniem (np. marki EXFO), urządzenia pomiarowe do sieci światłowodowych, programy komputerowe, drobne narzędzia instalacyjne i budowlane, meble, biurowe urządzenia elektroniczne, bardzo duża ilość zapasów magazynowych związanych z instalacjami światłowodowymi i elektrycznymi, mufy, końcówki, materiały do instalacji monitoringu i wiele innych). Do sprzedaży jest kilkaset pozycji ruchomości podzielonych na części.
Cena minimalna brutto ruchomości określona jest dla każdej części w Regulaminie.
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 8 KWIETNIA 2021r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków. Warunkiem przystąpienia do Konkursu ofert jest wpłacenie wadium.
Otwarcie ofert odbywa się dnia 9 KWIETNIA 2021r o godzinie 10:00 w kancelarii syndyka.
Kompletna informacja na temat niniejszego konkursu znajduje się w regulaminie konkursu ofert wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu.
Regulamin jest dostępny na stronie syndyka w zakładce o nas – konkursy i sprzedaże. Regulamin może zostać także udostępniony przez syndyka po zapytaniu mailowym lub poprzez formularz. Syndyk może udostępnić także wycenę biegłego.
Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w Krakowie na ul. Farmaceutów po wcześniejszym ustaleniu terminu z syndykiem.

Zdjęcie jest jedynie poglądowe i nie jest to zdjęcie przedmiotu sprzedaży

Cena: 70 339 zł brutto
Dodano: 19 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]