Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt V GUp 336/19
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności:
1) wynikającej z Nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Kielcach z dn. 19.07.2010 r. w sprawie o Sygn. akt V GNc 2599/10, której wartość należności głównej z odsetkami wynosi ok. 12 000,00 zł – za cenę nie niższą niż 4 200,00 zł,
2) wynikającej z Nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dn. 28.02.2011 r. w sprawie o Sygn. akt V GNc 196/11, której wartość należności głównej z odsetkami wynosi ok. 38 000,00 zł – za cenę nie niższą niż 13 300,00 zł,
3) wynikającej z Nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Kielcach z dn. 17.02.2011 r. w sprawie o Sygn. akt V GNc 648/11, której wartość należności głównej z odsetkami wynosi ok. 21 000,00 zł – za cenę nie niższą niż 7 350,00 zł,
4) wynikającej z Wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dn. 14.02.2013 r. w sprawie o Sygn. akt V GC 1676/12, której wartość należności głównej z odsetkami wynosi ok. 82 155,00 zł – za cenę nie niższą niż 28 754,25 zł,
5) wynikającej z Nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Kielcach z dn. 26.03.2012 r. w sprawie o Sygn. akt V GNc 768/12, której wartość należności głównej z odsetkami wynosi ok. 21 000,00 zł – za cenę nie niższą niż 7 350,00 zł.

Konkurs ofert zorganizowany jest zgodnie, z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 13 listopada 2020 r. w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż wierzytelności z wolnej ręki. Szczegółowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce, tel. +48 600 939 003, e-mail: upadloscmałpanotables.pl) i zostaną udostępnione podmiotom, które złożą oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, zgodnie z Regulaminem konkursu, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka (na w/w adres) listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – wierzytelność w postępowaniu, sygn. akt V GUp 336/19”, w terminie do dnia 21 maja 2021r. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi, w dniu 26 maja 2021 o godz. 11:00 w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Cena: 4 200 zł brutto
Dodano: 5 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kunów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]