Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg/aukcję na sprzedaż przedsiębio

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg / aukcję na sprzedaż przedsiębiorstwa Horizon Medical Center sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie

1. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo Horizon Medical Center sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, położone w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 A, KRS 0000028774.
2. Szczegółowe warunki przetargu / aukcji oraz oszacowanie wartości przedsiębiorstwa jest udostępnione do wglądu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 7 lok 143, w dni robocze w godz. 9.00 – 17.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail, lub numerem telefonu 22 12 11 148
3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 242.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące) netto.
4. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do dnia 15 listopada 2021 r., do godziny 17:00.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na konto bankowe masy upadłości.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 7 lok 143, w dniu 16 listopada 2021 r. o godzinie 11:00

Cena: 242 000 zł netto
Dodano: 18 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]