Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg – działka Andrzejów

Opis:

Syndyk P.B. LAGUN BAU Polska Robert Łagun w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 9/19) zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na zakup:

1. Przedmiotem przetargu jest 1/1 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Andrzejów gmina Brochów powiat sochaczewski, obręb 0001 Andrzejów, działka ewidencyjna Nr 42 i 43 dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PL1O/00037218/3 oraz 2/40 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Andrzejów gmina Brochów powiat sochaczewski, obręb 0001 Andrzejów, działka ewidencyjna Nr 34 dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PL1O/00027372/7.

MINIMALNA CENA sprzedaży to kwota 61 950 zł netto.

2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2021 roku na adres Sądu Rejonowego dla m-st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A 00-454 Warszawa.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2021 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, sala 14 o godzinie 15:30.

4. Szczegółowe informacje do wglądu w biurze syndyka: ul. Kotsisa 2/4 lok.14, 03-307 Warszawa tel.22 614-52-88, biuro@w-ostrowski.pl.

Cena: 61 950 zł netto
Dodano: 2 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sochaczew
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]