Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Waldemara Smorza

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Waldemara Smorza

oferuje do sprzedaży NIERUCHOMOŚĆ wchodzącą w skład masy upadłości, tj.:

· Udział dłużnika w wysokości 1/2 prawo własności w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 30/45 położonej w Nowym Gorzycku, gmina Pszczew, powiat Międzyrzecki, województwo Lubskie, dla których Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych nr GW1M/00033614/7 – cena minimalna 9.000,00 zł;

Szczegółowy opis nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. (61) 639 45 25. Nieruchomości można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Wadium w wysokości 5% ceny minimalnej należy wpłacić na poniższe konto bankowe do dnia 16.12.2021 r. do godziny 12:00:

59 1090 2590 0000 0001 4839 8265

Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod w/w adresem w terminie do 16.12.2021 r. do godziny 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2021 r. o godzinie 15.00 w siedzibie syndyka przy ul. Mickiewicza 5/9.

Cena: 9 000 zł brutto
Dodano: 16 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowe Gorzycko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]