Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość 2 545 000 zł

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z częścią basenowo – gospodarczą w zabudowie wolnostojącej położoną w miejscowości Smolec, Gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski w obrębie Smolec AM – 2, w granicach działek ewidencyjnych 148/59, 148*************148/62, o łącznej powierzchni 1,1951 ha dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00030147 wraz z udziałem 299/1000 w działce 148/7 obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie o powierzchni 2.830 m2 stanowiącą drogę dojazdową (ulica Słoneczna) do m.in. nieruchomości w granicach działek nr 148/59, 148*************148/62 AM-2 obręb Smolec – dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00029910/8 za łączną cenę nie niższą niż suma oszacowania to jest 2.545.000 (dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych brutto. Szczegółowe informacje dacie, miejscu i regulaminie sprzedaży pod numerem telefonu 60*******10

Cena: 2 545 000 zł brutto
Dodano: 14 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Smolec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]