Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość niezabudowaną Sikory

Opis:

Syndyk Masy Upadłości prowadzący postępowanie upadłościowe Henryka Borowiak, które toczy się przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy o sygn. akt V GUp 5/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, we wsi Sikory, gmina Rypin, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 150/18 o powierzchni 2.580,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1Y/00031765/2 za cenę nie niższą niż cena oszacowania, która wynosi 32.000 złotych (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych). Koszty zakupu nieruchomości pokrywa kupujący.

Na żądanie syndyk udostępni operat szacunkowy nieruchomości.

Oferty i zapytania proszę przesyłać na adres e-mail syndyka: t.luka@adwokat-luka.pl

Bezpośredni kontakt z syndykiem możliwy jest pod numerem telefonu: 602875141.

Syndyk Tomasz Łuka

Cena: 32 000 zł brutto
Dodano: 12 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Tomasz Łuka
Województwo:
Lokalizacja: Sikory
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]