Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość w trybie z wolnej ręki.

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 209/2 z obrębu 0030, położoną w miejscowości Wolanów przy ul. Polnej 23, gmina Wolanów, powiat radomski, o powierzchni 8.751 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1P/00041309/8 wraz z zabudowaniami na niej się znajdującymi

Cena wywoławcza wynosi 569.599,00 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zł.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz o zasadach sprzedaży uzyskać można w Biurze Syndyka: ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa, tel. (22) 843 44 12, e-mail: sekretariat@kgkancelaria.pl.

Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej w terminie do dnia 30 września 2021 r. na wskazany powyżej adres Syndyka.

Cena: 569 599 zł brutto
Dodano: 15 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Mokotów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]