Syndyk Masy Upadłości sprzeda przedsiębiorstwo Skawina

Opis:

Syndyk Masy Upadłości

GRC TECHNOLOGIE sp. z o.o. w upadłości

Skawina 32-050, Ul. Energetyków 1

KRS: 0000445448, NIP: 6292465825, REGON: 243147172

ogłasza konkurs na sprzedaż

 

przedsiębiorstwa upadłego GRC TECHNOLOGIE sp. z o.o. w upadłości, w rozumieniu art. 551Kodeksu Cywilnego, jako zespołu składników materialnych i niematerialnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w skład którego wchodzą m.in:

(1) nieruchomość składająca się z działki nr 5731/5 oraz nr 5731/6 o łącznej pow. 83.740 m2, wpisana do księgi wieczystej KR3I/00008272/5, zabudowana budynkami oraz halami produkcyjnymi, położona w Skawinie przy ul. Energetyków 1 („Nieruchomość”);

(2) ruchomości tworzące linię produkcyjną przeznaczoną do produkcji chemii budowlanej a także inne ruchomości wymienione w operacie szacunkowym Przedsiębiorstwa („Ruchomości”);

(3) umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi Spółce w dniu wejścia w życie Umowy („Pracownicy”),

opisanego w operacie szacunkowym, będącym załącznikiem do regulaminu.

 

Minimalna cena sprzedaży nie może być niższa niż 10.780.275 zł netto (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) która stanowi cenę wywoławczą netto w niniejszym konkursie. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki aktualnie obowiązującej w dniu sprzedaży, jeżeli będzie należny. (wg aktualnego stanu wiedzy sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem Vat- sprzedaż przedsiębiorstwa).

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000.000,- zł (słownie: dwa miliony złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy upadłego GRC TECHNOLOGIE sp. z o.o. w upadłości o numerze 47 9430 0006 7003 7669 2000 0001 z dopiskiem „KONKURS OFERT”, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert. Oferty, zgodne z wymogami pełnego regulaminu, należy składać do dnia 16.07.2021r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 – 048 Kraków (do godziny 14.00).

Rozstrzygnięcie pierwszego etapu nastąpi w dniu 19.07.2021r. o godzinie 15.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który znajduje się w Kancelarii wyznaczonej jako miejsce składania ofert, oraz można je – wraz z operatem szacunkowym – otrzymać mailem po przesłaniu zapytania na adres mail:

Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu.

Dodatkowe informacje odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 502078078. Informacje techniczne dotyczące przedsiębiorstwa oraz oględziny – tel. 602-571-134.

W skład wchodzi ATRAKCYJNA, NIEPOWTARZALNA i ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W Skawinie

Cena: 10 780 275 zł netto
Dodano: 9 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Skawina
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]