Syndyk masy upadłości sprzeda udział 1/2 w nieruchiomości Kazimierz

Opis:

Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt XIV GUp 236/21 ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż udziału ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kazimierzu, gmina Lutomiersk, powiat Pabianicki, dla której Sąd Rejonowy w Łasku prowadzi księgę wieczystą nr SR1L/00017602/0 za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 275.000,00 zł netto (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
Oferty na zakup nieruchomości należy składać terminie do dnia 3.12.2021r. Oferty w zamkniętych kopertach z czytelnym dopiskiem „oferta zakupu – Kazimierz” należy przesłać drogą pocztową na adres: ul. Rewolucji 1905 r 82 lok. A21, 90-223 Łódź. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
Cena nabycia nie może być niższa niż cena oszacowania. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania.
Dodatkowe informacje oraz regulamin konkursu ofert dostępne mailowo syndyk.ptak@gmail.com

Cena: 275 000 zł netto
Dodano: 15 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kazimierz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]