Syndyk masy upadłości sprzeda wierzytelności

Opis:

Syndyk masy upadłości Moniki Białk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu o sygn. akt VI GUp 26/19 prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, sprzeda w trybie sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności do Katarzyny Jańczewskiej w kwotach:

– 36 000,00 zł, przy czym wymagalnych na dzień publikowania ogłoszenia jest jedynie część. Umowa pożyczki została zawarta 6 marca 2017 r., a spłaty winny następować każdego miesiąca po 500 zł. Umowa pożyczki nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia.W przypadku niedokonania zwrotu przedmiotu pożyczki naliczone zostaną odsetki umowne za opóźnienie w wysokości 10% w skali roku;

– 3 000,00 zł, które to wynikają z zawartej umowy sprzedaży pojazdu;

za cenę nie niższą niż 500 zł.

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Syndyka – KL Law Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 53/C302, 81-304 Gdynia, lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka wskazany powyżej w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku (decyduje wysokość oferty). Oferty przyjmowane są również w formie skanu za pośrednictwem e-mail. Z dokumentacją dotyczącą ww. wierzytelności zainteresowani mogą się zapoznać w Kancelarii Syndyka. Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 380 26 56 .

Cena: 500 zł brutto
Dodano: 9 czerwca 2020
Kategoria:
Autor: Filip Kozik
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]