Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki dom jednorodzinny

Opis:

Syndyk masy upadłości Doroty Kosteckiej (sygn. akt V GUp 244/20) i Sławomira Kosteckiego (sygn. akt V GUp 245/20) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze pisemnego zbierania ofert prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 1412 m2 położonej w Chełmży (87-140) przy ul. Hiacyntowej 24, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 32/4 (obręb 17). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta KW Nr TO1T/00080525/0. Nieruchomość gruntowa jest zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, posiadającym bezpośredni dostęp do drogi. Powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku mieszkalnego posadowionego na gruncie wynosi 124,35 m2. Likwidacji w ramach sprzedaży z wolnej ręki będzie podlegało całe prawo własności opisanej nieruchomości jako składnik dwóch mas upadłości.

Łączna wartość nieruchomości wynosi 369 362,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote) i została ustalona przez biegłego sądowego rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 30 października 2020 r. Cena ta będzie najniższą możliwą za jaką nieruchomość będzie mogła zostać sprzedana.

Terminy:

Oferty dotyczące Przedmiotu Sprzedaży, Oferenci winni składać w terminie do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 17:00 w biurze Syndyka (Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Końcowa 4B/1, 87-100 Toruń). Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godzinie 13:00 w biurze Syndyka przy ul. Końcowej 4B/1 w Toruniu (87-100). Syndyk zastrzega możliwość wydłużenia okresu składania ofert.

Wymogi formalne oferty oraz inne szczegółowe informacje zawiera regulamin sprzedaży, dostępny: rbbcenter.com/ogloszenia/

Syndyk informuje także, że informacje o sprzedaży wraz z regulaminem będą dostępne na stronie internetowej: www.rbbcenter.com, a także w biurze syndyka w Toruniu (87-100) przy ul. Końcowej 4B/1.

Syndyk informuje o możliwości zapoznania się z przedmiotem sprzedaży bezpośrednio w miejscu jego położenia po wcześniejszym umówieniu daty oględzin z syndykiem. Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu: +48 570075550, +48 790882151.

  • Cena za m²: 2978.73 zł/m²

  • Rynek: Wtórny

  • Powierzchnia: 124 m²

  • Powierzchnia działki: 1 412 m²

  • Rodzaj zabudowy: Wolnostojący

  • Liczba pięter: Jednopiętrowy

Cena: 369 362 zł brutto
Dodano: 25 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chełmża
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]