Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet ruchomości – towar sklepowy

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Renaty Szwarc w upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet ruchomości – towar sklepowy (sprzęt elektroinstalacyjny, źródła światła, oświetlenie, drobną galanterię elektroniczną) za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 80% wartości oszacowania tj. 5.720 zł netto (pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny za pakiet płatne na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości o numerze 63 1240 3813 1111 0010 6511 5775 oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem w terminie do dnia 28.02.2022 r. w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej: Plac Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, do godz. 15:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „pakiet ruchomości XII GUp 272/21”.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Cena ze sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Szczegółowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email: sekretariat@kancelariaszczecin.eu.

 

Cena: 5 720 zł netto
Dodano: 10 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]