Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki w konkursie ofert Citroena Jumpy 1,9 Diesel 2.2 t, rok prod. 2004

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki w konkursie ofert Citroena Jumpy 1,9 Diesel 2.2 t, rok prod. 2004 za cenę brutto wynoszącą co najmniej 1460,39 zł. Sprzedaż na podstawie faktury VAT.
Ostatnie badanie techniczne ważne do 23.10.2018 r. Polisa OC ważna. Samochód na parkingu ponad 2 lata, odbiór na lawecie – układ jezdny do diagnostyki, koszty sprzedaży po stronie kupującego. Przebieg odczytany 356 386 km. Brak akumulatora. Nadwozie – furgon 4 drzwiowy – dwu osobowy.
Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, nabywca nabywa przedmiot sprzedaży w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego, zgodnie z art. 313 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
Warunkiem udziału w konkursie ofert, jest złożenie oferty w terminie do 15.02.2022 r. – data doręczenia na adres syndyka:
Syndyk Łukasz Jagodziński, ul. Michalusa 1/404, 38-300 Gorlice, z dopiskiem; „Konkurs ofert, sygn.akt VIII GUp 720/21/S.”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2022 r. w Biurze Syndyka.
Pełna informacja znajduje się w regulaminie sprzedaży dostępnym po złożeniu zapytania a informacje o przedmiocie sprzedaży i możliwości jego oglądania dostępne są po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 50505029.

Cena: 1 460 zł netto
Dodano: 18 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]