Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki wierzytelność

Opis:

Syndyk masy upadłości Grupy Producentów Rolnych Michel Pasze sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Śmiglu sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, wierzytelność przysługującą masie upadłości wobec:

Firma Frankiewicz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Nowym Miasteczku w łącznej kwocie 18.855,21 zł wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy z dnia 13 maja 2021 r. (X GC upr 3490/20) wraz z klauzulą wykonalności.

Pisemne oferty zawierające szczegółowe dane oferenta wraz z danymi kontaktowymi oraz oferowaną ceną należy składać w biurze syndyka w Poznaniu (60-833), przy ul. Mickiewicza 5/9, do dnia 19 lutego 2022 r., do godz. 12:00, z dopiskiem: “Oferta kupna wierzytelności wobec Firma Frankiewicz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Miasteczku w upadłości, wchodzącej w skład masy upadłości Grupy Producentów Rolnych Michel Pasze sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Śmiglu;” otwarcie ofert nastąpi do dnia 19 lutego 2022 r., do godz. 12:30, w biurze syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i warunków sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod nr. tel. +48 61 639 45 25 (w godz. 9.00–16.00).

Cena: 18 855 zł netto
Dodano: 24 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]