Syndyk Masy Upadłości sprzeda zabudowaną nieruchomość

Opis:

Syndyk Masy upadłości Janusza Sutkowskiego osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości: 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym położona w m. Wereszczyn gm. Urszulin Obr. Wereszczyn dz. Nr 356 i 434 o powierzchni łącznej 0,1137 ha. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr LU1W/00017597/3 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 35 000 zł Termin składania ofert – 22.07.2021 r. W przypadku nieosiągnięcia ceny minimalnej ustalonej w sposobie likwidacji i określeniu ceny minimalnej syndyk nie zawrze umowy sprzedaży. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej doradca restrukturyzacyjny. net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Janusza Sutkowskiego ul. Budowlana 50 lok. 205, 20-469 Lublin. Oferta winna identyfikować oferent i zawierać dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, e-mail).

Cena: 35 000 zł brutto
Dodano: 7 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wereszczyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]