Syndyk Masy Upadłości sprzeda zbiór ruchomości

Opis:

Syndyk Masy Upadłości
Pasadyn Piotr Zakład Handlowo Usługowy Dynamic w Chrzanowie w upadłości

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż zbioru ruchomości

za cenę nie niższą niż 117.808,00 zł plus podatek Vat.

W skład ruchomości wchodzą m. in. dwie koparki (JCB JS 180L i CAT 317), narzędzia, pojazdy. Szczegółowy wykaz ruchomości oraz operaty szacunkowe koparek otrzymać można po przesłaniu zapytania na adres mail: s.jelen62@gmail.com. Ruchomości można oglądać w miejscowości Zdziarzec obok Tarnowa, po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu: 602-571-134.
Pisemne oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2021r, do godziny 14.00 (decyduje data wpływu) na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Stańczyka 5/ LU 1, 30-126 Kraków. Na kopercie należy napisać: „KONKURS OFERT PIOTR PASADYN”. Syndyk zastrzega dla siebie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z wybranymi oferentami. Zastrzega się dla Syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC. W związku z udziałem w konkursie, oferentom nie przysługują żadne roszenia do sprzedającego. Zapłata oferowanej ceny winna nastąpić w ciągu 7 dni od dokonania wyboru oferenta. Oferta winna zawierać:
– oświadczenie, iż nabywca zapoznał się ze stanem zbywanych ruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
– proponowaną cenę (kwotowo i słownie) – nie niższą niż cena oszacowania z podaniem czy jest to cena netto czy brutto.
– pełne dane nabywcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi zdolność do reprezentacji i złożenia oferty.
– dane kontaktowe, w tym telefon i e-mail.
Oferty warunkowe nie będą rozpatrywane.

Preferowane będą oferty na zakup całego zbioru ruchomości.

Wszelkie dodatkowe informacje formalne odnośnie konkursu otrzymać można pod numerem tel. 502-078-078.

Cena: 145 000 zł brutto
Dodano: 29 marca 2021
Województwo:
Lokalizacja: Zdziarzec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]