Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert

Opis:

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomości zabudowana domem mieszkalnym położona w Koninie przy ul. Działkowej obręb Morzysław, powiat Konin, miasto Konin, na działkach oznaczonych nr: 1/12, 28/6, 28/7, 29/3, 29/4, o łącznej pow. 0,2548ha, objęta księgą wieczystą nr: KN1N/00052683/4.

2. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi: 458.600 zł.

3. Oferty cenowe należy zgłaszać do biura syndyka na adres: ul. Tamka 45A/3, 00-355 Warszawa, oraz w wersjo elektronicznej na adres:

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) Wpłata wadium w kwocie 30.000 zł na rachunek bakowy masy upadłości nr: 86 1140 2004 0000 3102 7563 3675,

b) Złożenie oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do złożenia oferty, jak i dowodem wpłaty wadium, do dnia 19.03.2021 r.

c) Oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

5. Syndyk po wybraniu najkorzystniejszej oferty prześle przedmiotowe oferty do Sędziego Komisarza celem ich akceptacji, bądź złożenia sprzeciwu.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty i ogłoszenia nowego przetargu.

7. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 691403311

Cena: 480 000 zł brutto
Dodano: 11 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Konin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]