Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż-Mercedes Citan 2012r.

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości w Wołowicach, sygn. akt VIII 403/21/S, ogłasza konkurs ofert na ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
sprzedaż ruchomości w postaci samochodu osobowego marki Mercedes-Benz model Citan 108 CDI MR’ 12 E5 2.2t, rok produkcji 2012, nr rejestracyjny KRA 93966, VIN WDF4156031U107207.
Cena wywoławcza wynosi 14 300,00 zł brutto (czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100) , zgodnie
z opinią nr 38530/21 z dnia 30 lipca 2021 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT

1. 1.Złożenie pisemnej oferty kupna opisanej powyżej ruchomości wraz z proponowaną ceną nabycia brutto (podaną kwotowo oraz słownie) ,w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert – Mercedes-Benz Citan” w terminie do dnia 4 listopada 2021 r., do g. 1600, osobiście
w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem.
Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.
2. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ruchomości ponosi oferent.

3. Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się jego Regulaminem.

Szczegółowe informacje, Regulamin, wycena biegłego dostępne są na stronie: www.syndyk.malopolska.pl oraz w Kancelarii Syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2021 r., o g. 12:00, w Kancel

Cena: 14 300 zł brutto
Dodano: 26 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków, Podgórze Duchackie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]