Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego

Opis:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Udziału 1/2 w prawie własności w lokalu mieszkalny nr 6, położonym w miejscowości Rybaki 1, gm. Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie wraz z piwnicą oraz boksem garażowym o pow. 87,48 m² (powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych), dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1O/00168821/9.

Cena wywoławcza w/w udziału w prawie własności nieruchomości nie może być niższa niż 103.500,00 zł, stanowiące 3/4 wartości w/w udziału – według oszacowania.

Oferty należy składać w terminie do 18 września 2023 roku, do godz. 14.00, w Kancelarii Notarialnej Ślusarczyk Notariusze Spółka Partnerska w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1.

Oferta winna być zapakowana w zamkniętą kopertę z adnotacją „Oferta – nieruchomość w Rybakach”.

Oferta powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie Oferenta: imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem;
  • wskazanie nieruchomości oraz oferowaną cenę nabycia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2023 roku o godz. 10.00. Syndyk zawiadamia pisemnie Zwycięzcę przetargu o wyniku przetargu.

Przystąpienie do przetargu oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ważnych ofert równorzędnych, syndyk przeprowadza aukcję.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres poczty elektronicznej laskowski@lkpp.pl lub pod numerem telefonu: 501 635 055

Cena: 103 500 zł brutto
Dodano: 8 sierpnia 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Rybaki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]