Syndyk ogłasza konkurs ofert na nieruchomość lokalową

Opis:

Syndyk masy upadłości Tomasza Panabażys (sygn. akt XVIII GUp 720/19) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości – lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 16191/893392, zlokalizowany przy ul. Gawota 9G w Warszawie. Lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 145,91 m2, na jego układ funkcjonalny składają się cztery pokoje, kuchnia, dwie łazienki, przedsionek, hall, klatka schodowa, usytuowany jest na I i II kondygnacji tj. parterze i 1 piętrze budynku. Do lokalu przylega taras o pow. 14,50 m2 i balkon o pow. 11,10 m2 oraz przynależy garaż nr 2 o pow. użytkowej 16,00 m2 znajdujący się na I kondygnacji budynku. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta nr WA5M/00460449/3 przez XIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotów w Warszawie. Prowadzona sprzedaż nie dotyczy wyposażenie lokalu, które stanowi własność osoby trzeciej. Istnieje możliwość odrębnego nabycia wyposażenia. Szczegółowych informacji udziela Biuro Syndyka.
Cena wywoławcza wynosi 1 273 427,00 złotych.
Ewentualne oględziny lokalu mogą odbyć się po wcześniejszym ustaleniu terminu za pośrednictwem Biura Syndyka.
Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty dotyczące nabycia nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Tomasz Panabażys, sygn. XVIII GUp 720/19. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26 KWIETNIA 2021”, na adres: Biuro Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Advisors Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2021 roku do godziny 16.00 oraz wpłacić wadium w wysokości 127 342,70 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 02 1090 1014 0000 0001 4189 5571 w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu). Szczegółowe wymogi formalne ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.
Otwarcie ofert nastąpi w czasie posiedzenia syndyka w dniu 28 kwietnia 2021 r., godzina 12:00. w Biurze Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Advisors Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Z uwagi na trwający stan epidemii oferenci będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu syndyka za pośrednictwem internetowej platformy do wideokonferencji. W wypadku wpływu więcej niż jednej oferty, w dniu 6 maja 2021 roku o godzinie 12 w Biurze Syndyka odbędzie się licytacja. Licytacja zostanie przeprowadzona w trybie tożsamym z otwarciem ofert. Kwota postąpienia wynosi 5 000,00 zł.
Z Regulaminem Konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja@legeadvisors.pl

Cena: 1 273 427 zł brutto
Dodano: 6 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]