Syndyk ogłasza konkurs ofert na nieruchomość Warszawa

Opis:

Syndyk masy upadłości Alicji Wiaderny (sygn. akt XVIII GUp 1303/19) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – oznaczonego nr 42, zlokalizowany przy ul. Górczewskiej 94/96 w Warszawie. Lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 50,00m2, na jego układ funkcjonalny składają się trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedsionek oraz łazienka, usytuowany jest na III kondygnacji tj. 2 piętrze budynku. Uprawniony korzysta z piwnicy nr 42.

Brak księgi wieczystej dla lokalu. Grunt na którym znajduje się budynek Górczewska 94/96 ma prowadzoną księgę wieczysta nr WA4M/00415927/1. Szczegółowych informacji udziela Biuro Syndyka.

Cena wywoławcza wynosi 441 000,00 złotych.

Ewentualne oględziny lokalu mogą odbyć się po wcześniejszym ustaleniu terminu za pośrednictwem Biura Syndyka.

Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty dotyczące nabycia nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Alicja Wiaderny, sygn. XVIII GUp 1303/19. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17 SIERPNIA 2021”, na adres: Biuro Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Advisors Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2021 roku do godziny 16.00 oraz wpłacić wadium w wysokości 44 100,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 74 1090 1014 0000 0001 4393 4476 w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu). Szczegółowe wymogi formalne ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Otwarcie ofert nastąpi w czasie posiedzenia syndyka w dniu 17 sierpnia 2021 r., godzina 12:00. w Biurze Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Advisors Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Z uwagi na trwający stan epidemii oferenci będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu syndyka za pośrednictwem internetowej platformy do wideokonferencji. W wypadku wpływu więcej niż jednej oferty, w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godzinie 12 w przy pomocy platformy do wideokonferencji zostanie przeprowadzona licytacja w trybie on-line. Kwota postąpienia wynosi 5 000,00 zł.

Z Regulaminem Konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja(małpa)

 

Cena: 440 996 zł brutto
Dodano: 23 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]