Syndyk ogłasza przetarg

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości i lokalu mieszkalnego położonych w miejscowości Budzisław Kościelny, gmina Kleczew. (Oferta dotyczy lokalu na pierwszym piętrze prezentowanego budynku) Cena oszacowania nieruchomości położonych na działkach: 59/9 o powierzchni 0,0464 ha i 59/11 o powierzchni 0,0426 ha wynosi 37.456 zł. Cena oszacowania lokalu mieszkalnego wraz z udziałem ½ gruntu wynosi 98.529 zł. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 55,46m2, powierzchnia gruntu związanego z lokalem wynosi 0,0140ha. Oferty należy składać w terminie do 31.01.2022r. na adres syndyka: 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 15c, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Przetarg – XI GUp 69/18 wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 13.600,00 zł na rachunek: 24 1240 1415 1111 0010 6644 9523. W przypadku wpływu więcej niż jedna oferta decydować będzie zaproponowana cena zakupu. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 60*****89.

Cena: 135 985 zł brutto
Dodano: 14 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Budzisław Kościelny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]