Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszka

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Magdaleny Szuby w upadłości (20.05.2021)

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 05.06.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości  lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 1, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zamiejskiej 40 w Kłodzku (KW nr SW1K/00086009/8). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 105.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 105.000,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI MAGDALENA SZUBA – PRZETARG” należy składać do dnia 11.06.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 16 1140 2004 0000 3602 8055 6373 z dopiskiem ” WADIUM – MAGDALENA SZUBA”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 05.06.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

 

Cena: 105 000 zł brutto
Dodano: 24 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kłodzko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]