Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej – Mokotów

Opis:

Syndyk masy upadłości Ewy Kosztownej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: XVIII GUp 1435/19, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 28 o pow. użytkowej 31,0000 m2, składającego się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., usytuowanego na 9. kondygnacji, w budynku wielolokalowym położonym w Warszawie, dzielnicy Mokotów przy ul. Domaniewskiej 9/11. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem WA2M/00465128/1 – wchodzącej w skład masy upadłości Ewy Kosztownej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com. Są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się w budynku przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608, tel. 22 333 73 53, e-mail: biuro@syndyk.org.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 285.000 zł.

Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać lub wysłać pocztą do kancelarii syndyka Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2021 r. (decyduje data wpływu). W tym terminie należy także wpłacić wadium w wysokości 30.000 zł (decyduje data wpływu).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 września 2021 r., o godz. 12.00 w kancelarii syndyka.

Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

Cena: 285 000 zł brutto
Dodano: 27 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Śródmieście
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]