Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości Nawiady

Opis:

Syndyk masy upadłości Józefa Zinów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: XVIII GUp 807/19, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Nawiady w gminie Piecki powiecie Mrągowskim, województwie warmińsko-mazurskim. Grunt nieruchomości stanowią działki o numerach ewidencyjnych 271/8 i 271/11, z obrębu Nawiady łącznego obszaru 7180 m², dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem KW OL1M/00019715/2 oraz udział w działce drogowej nr 271/12 o powierzchni 494 m², dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW OL1M/00021196/4 wchodzące w skład masy upadłości Józefa Zinów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są opublikowane na stronie w***********************************. Są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się w budynku przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608, tel. 22 333 73 53, e-mail: bi**o@s******org.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 11.000 zł.
Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać lub wysłać pocztą do kancelarii syndyka Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: bi**o@s******org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. W tym terminie należy także wpłacić wadium w wysokości 1.100 zł (decyduje data wpływu).
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2021 r., o godz. 12.00 w kancelarii syndyka.
Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

Cena: 11 000 zł brutto
Dodano: 21 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nawiady
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]