Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości Rudniki

Opis:

Syndyk masy upadłości Józefa Malinowskiego , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn., akt. postępowania upadłościowego : XIX GUp 475/19
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,która stanowi działkę o numerze ewidencyjnym 1123 z obrębu Rudniki, o pow. 2000m² , zabudowaną budynkiem – wiatą murowaną . Nieruchomość położona jest we wsi Rudniki , gminie Rędziny, powiat Częstochowski .Dla nieruchomość prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych , księga wieczysta za numerem CZ1C/00046285/7

Warunki przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608 w Warszawie, tel. 22 333 73 53, e-mail: anzabesta@onet.pl

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 20.000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych)

Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać lub wysłać pocztą do dnia 07 czerwca 2021 r. do kancelarii syndyka przy Al. Jerozolimskich 125/127 lok. 608, 02-017 Warszawa lub przesłać ofertę (w formie pliku PDF) pocztą elektroniczną na adres mailowy: anzabesta@onet.pl. W tym terminie należy także wpłacić wadium w wysokości 2.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 81 1090 1056 0000 0001 3687 3541.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2021 r., o godz. 11.00 w kancelarii syndyka.

Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

Cena: 20 000 zł brutto
Dodano: 10 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Rudniki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]