Syndyk ogłasza przetarg nieruchomości Małe Radowiska – 3/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej

Opis:

SYNDYK zaprasza do składania ofert na zakup 3/4 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej należącej do masy upadłości Anny Kędzior, za cenę nie niższą niż 11 250zł.

Nieruchomość gruntowa położona jest w Małych Radowiskach, obręb ewidencyjny nr 8, gmina Ryńsk, powiat wąbrzeski, składająca się z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 36 o powierzchni 1,1100 ha porośniętej lasem, objęta księgą wieczystą nr TO1W/00020972/2.

Nieruchomość nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w jej skład wchodzą użytki w postaci gruntów rolnych klasy VI (porośnięta w całości drzewostanem leśnym).

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2021r.

Otwarcie ofert i aukcja: 28 kwietnia 2021r.

Szczegółowy opis ruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu zamieszczony w pliku pdf na stronie internetowej kamildobies.pl

Cena: 11 250 zł netto
Dodano: 12 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Kamil Dobies
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]