Syndyk – przetarg ofertowy – Marki

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt XIX GUp 1285/20 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż :

I. własność nieruchomości lokalowej nr 6 o pow. 59,11 m 2 usytuowanej na II kondygnacji ( I piętro) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szpitalnej 12 w miejscowości Marki (05-270), KW nr WA1W/00131849/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 5911/689433 , którą stanowi własność gruntu oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. KW nr WA1W/00063561/1
II. własność udziału w wysokości 2/116 w nieruchomości niemieszkalnej ( hala garażowa) KW nr Wa1W/00131236/2 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oznaczonego nr 6 oraz udziałem 66700/689433 w nieruchomości wspólnej KW nr WA1W/00063561/1.

Cena wywoławcza łączna przedmiotu przetargu pkt.I i pkt.II wynosi 425.000,00 zł ( słownie : czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa , z dopiskiem oferta przetargowa , XIX GUp 1285/20 .
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2021 godz.15.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 21.250,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Karolina Zabłocka w upadłości nr 60 1090 1753 0000 0001 4821 9863 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XIX GUp 1285/20 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.
Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu ( regulamin przetargu , operat szacunkowy , inne) dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , pod nr tel. 605 420 802 po wcześniejszym umówieniu się lub pod nr tel. 504 036 133 oraz na www. kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

Cena: 425 000 zł brutto
Dodano: 7 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Marki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]