Syndyk sprzda lokal komercyjny lokal usługowy

Opis:

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI „PAŁAC NA WODZIE SPÓŁKA Z O.O.” OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO CAŁOŚCI

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Obiekt hotelowy położony w Dolinie Pałaców i Ogrodów, sprzedaż obejmuje ogół składników materialnych i niematerialnych wg stanu na dzień przetargu stanowiących zwarty gospodarczo kompleks przeznaczony do prowadzenia działalności hotelarsko-gastronomicznej, obejmujący nieruchomości wraz z wyposażeniem z wyłączeniem:
– środków pieniężnych w kasie spółki i na rachunkach bankowych,
– należności.
W skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami stanowiącymi zespół pałacowo-parkowy „Pałac Na Wodzie” (prawo własności gruntu oraz prawo własności budynków), położone w miejscowości Staniszów 23, 23B, powiat karkonoski, woj. dolnośląskie, objęte księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych:

1) działka gruntu nr ew.5/4, 9/2, KW JG1J/00070643/8

2) działki gruntu nr ew. 5/115, 10, KW JG1J/00045898/6

3) działka gruntu nr ew.5/116, KW JG1J/00098566/6

Sprzedaż przedsiębiorstwa dokonywać się będzie w trybie przepisów Prawa upadłościowego z dnia 28 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 60, poz.535). Tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz.1228) z późniejszymi zmianami.
Cena wywoławcza (minimalna): 7.800.000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych).
Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021r o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka, ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra.
Regulamin przetargu i szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanego przedsiębiorstwa można uzyskać pod numerem telefonu 601 993 499

Kontakt:
Syndyk Alina Musiałowska (Pałac na Wodzie)
tel: 601 993 499

Cena: 7 800 000 zł brutto
Dodano: 3 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Staniszów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]