Syndyk sprzeda 1/12 praw własności mieszkania w Strzelinie

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniach upadłościowych (VIII GUp 288/19 of) obejmujących likwidację majątku, sprzeda prawa własności ułamkowej części nieruchomości : 1/12 praw własności nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Młynarskiej nr 6 lok. 2 w Strzelinie, woj. dolnośląskie ( księga wieczysta WR1T/00006309/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych), które zostały objęte masą upadłości,

za cenę nie niższą niż 11.250,00 zł.

Syndyk prowadzi sprzedaż w formie przetargu, w trybie egzekucyjnym, co oznacza, że kupujący nabywa lokal już bez żadnych obciążeń. Prawa własności będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone.

Nieruchomość szczegółowo opisana została w operacie szacunkowym będącym w posiadaniu syndyka i dostępnym na życzenie. Regulamin przetargu i operat szacunkowy syndyk przesyła zainteresowanym w korespondencji mailowej.

Z przedmiotem objętym przetargiem można zapoznać się po umówieniu się z syndykiem.

Oferty pisemne ( wg procedury wskazanej w Regulaminie przetargu), po wpłaceniu wadium, należy składać do dnia 22.03.2021 r. na adres : Syndyk, ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław; informacje telefoniczne: 600 87 20 52, zapytania: biuro@recoverysolutions.pl. O wyborze oferty decyduje najwyższa zaoferowana cena za nieruchomość.

Cena: 11 250 zł brutto
Dodano: 12 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Strzelin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]