Syndyk sprzeda 1/16 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej rolnej i leśnej

Opis:

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w trybie przetargu 1/16 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej rolnej i leśnej, położonej w miejscowości Aleksandrówka w gminie Grębków w powiecie węgrowskim, składającej się z działek nr 75/1, 77, 78,1, 80/1, 211/1, 388, 358, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SI1W/00022978/9 (dalej jako „Nieruchomość”). Udział w nieruchomości wchodzi do masy upadłości Zofii Więch w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt IX GUp 349/21).

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 9.746 zł netto (dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych).

Oferty należy składać do dnia 12.02.2022 na adres: Kancelaria Restrukturyzacyjna Stanclik ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych) na rachunek bankowy Syndyka: 88 1050 1083 1000 0091 2681 9581 z dopiskiem: „Wadium – sygn. akt IX GUp 349/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Z operatem szacunkowym można zapoznać się na stronie internetowej syndyka: stanclik.com.pl/aukcje/

W celu uzyskania dalszych informacji zachęcam do kontaktu mailowego (biuro@stanclik.com.pl) lub telefonicznego (785 619 944).

Cena: 9 746 zł netto
Dodano: 18 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Węgrów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]