Syndyk sprzeda 1/2 udziału lokalu mieszkalnym, Nowe Gorzycko

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Waldemara Smorza oferuje do sprzedaży NIERUCHOMOŚĆ wchodzącą w skład masy upadłości, tj.: • udział dłużnika w wysokości 1/2 prawo własności w nieruchomości lokalowej położnej w Nowym Gorzycku 17/2, 66-330 Pszczew, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych nr GW1M/00033613/0 wraz z nieruchomością gruntową dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych nr GW1M/00033614/7, o powierzchnie 66.74 m2 – cena minimalna 58.800,00 zł; Szczegółowy opis nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. (61) 639 45 25. Nieruchomości można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem. Wadium w wysokości 5% ceny minimalnej należy wpłacić na poniższe konto bankowe do dnia 16.12.2021 r. do godziny 12:00: 59 1090 2590 0000 0001 4839 8265 Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod w/w adresem w terminie do 16.12.2021 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2021 r. o godzinie 15.00 w siedzibie syndyka przy ul. Mickiewicza 5/9.

Cena: 58 800 zł brutto
Dodano: 16 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowe Gorzycko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]