Syndyk sprzeda 1/2 udziału w lokal komercyjny lokal usługowy

Opis:

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości Elżbiety Obczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 243/20 ogłasza konkurs na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 3,1793 ha (działki nr 67/1; 72/3 i 72/4) położonej w miejscowości Całownia 10B; gm. Szczutowo, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1E/00014254/0.

Na nieruchomości znajduje się zajazd – dom weselny o powierzchni zabudowy 714,00 m² (część restauracyjno – gastronomiczna o powierzchni użytkowej 543,26 m², część hotelowa na poddaszu o powierzchni użytkowej 249,63 m²) oraz budynek mieszkalno – gospodarczy o powierzchni użytkowej 218,00 m².

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 672.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 67.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r. oraz złożyć w tym terminie ofertę osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2021 r. w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-402 Płock, o godz. 10.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów.

Warunki konkursu oraz operat szacunkowy sprzedawanego udziału w nieruchomości dostępne są w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej . Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326.

Kontakt:
Syndyk Piotr Kubera

tel: 602-415-326

Cena: 672 000 zł netto
Dodano: 20 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Całownia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]