Syndyk sprzeda 1/2 udziału w mieszkaniu Bytom

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁU w NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w Bytomiu przy ul. Wyzwolenia 115/32 (KW nr KA1Y/00019461/8), o powierzchni 54,06 m2, wraz z udziałem wynoszącym 80/10000 w nieruchomości wspólne (KW nr KA1Y/00015202/7).

Cena wywoławcza wynosi 62 080,00 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem syndyk – przetarg@wp . pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem  lub pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006.

Cena: 62 080 zł netto
Dodano: 19 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bytom
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]