Syndyk sprzeda 1/2 udziału w mieszkaniu

Opis:

Syndyk masy upadłości Gabrieli Michalskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki objętego masą upadłości (w spisie inwentarza składnik nieruchomy nr 1) udziału w 1 / 2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9, o powierzchni użytkowej 71,22 m2, z przynależną piwnicą, umiejscowionego na czwartym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Wrocławiu przy ul. Damrota 25, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z 1 257 / 10 000 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1K / 00060799 / 5) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00129585 / 4.
Cena wywoławcza sprzedaży udziału w 1 / 2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego i udziału w nieruchomości wspólnej wynosi netto 208 000 zł. (dwieście osiem tysięcy złotych netto)
Przedmiot sprzedaży będzie można wizytować w następujących terminach:
 1 – go września 2021 r. w godzinach – 16:30 do 17:30
 2 – go września 2021 r. w godzinach – 16:30 do 17:30

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 60*******10. Każdy zainteresowany otrzyma również za pośrednictwem poczty elektronicznej regulamin postępowania na sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym i nieruchomości wspólnej oraz dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu i przyjęciem ofert pisemnych jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w ING Bank Śląski SA nr 05 1050*******000 0097 3742 5471 najpóźniej do 15 września 2021 r. do godziny 18:00, (decyduje data księgowania na rachunku bankowym masy upadłości).
Oferty pisemne zawierające cenę nie niższą niż 208 000,00 zł. netto z wyraźnie zaznaczonym dopiskiem – Sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym Damrota – muszą być złożone przez potencjalnych nabywców w dniu rozstrzygnięcia postępowania to jest 16 września 2021 r. o godzinie 18:00 r. w lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. Damrota nr 25 we Wrocławiu.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w obecności oferentów lub ich pełnomocników (w przypadku ich nieobecności, a złożeniu ofert, również bez ich udziału) w dniu 16 września 2021 r. o godz. 18:15 w lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. Damrota nr 25 we Wrocławiu

Cena: 208 000 zł netto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wrocław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]