Syndyk sprzeda 1/2 udziału w prawie własności samochodu osobowego OPEL VECTRA 1996 r. 2.0

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Rafała Kołodziejczyka zaprasza do składania ofert na zakup 1/2 udziału w prawie własności samochodu osobowego OPEL VECTRA 1996 r. 2.0 za cenę 1.100 zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail mleczynska@sllegal.pl do dnia 20 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu), wpisując wiadomości „Oferta nabycia 1/2 udziału w prawie własności samochodu osobowego OPEL VECTRA 1996 r. 2.0, XII GUp 279/21”.W treści Oferty należy podać proponowaną cenę nabycia, nie niższą niż 1.100,00 zł, oraz oświadczenie o zobowiązaniu do bezwarunkowej zapłaty całości ceny.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim umówieniu terminu pod nr telefonu 501-242-451.

Pytania proszę kierować na adres e-mail mleczynska@sllegal.pl.

W razie przyjęcia oferty, oferent zobowiązany będzie do stawienia się we wskazanym przez syndyka terminie w siedzibie jego Kancelarii celem podpisania umowy sprzedaży, przy czym cena musi zostać uiszczona przed dniem podpisania umowy sprzedaży bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosić będzie kupujący. Jednocześnie zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone z zachowaniem wyżej wskazanych warunków.

 

Syndyk zastrzega możliwość nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania po wyborze oferty i nieprzystąpienia do umowy sprzedaży.

 

Małgorzata Łęczyńska-Smoter, Syndyk

 

Cena: 1 100 zł netto
Dodano: 8 grudnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]