Syndyk sprzeda 1/2 udziału we własności samochodu osobowego Renault Megane 1.6

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości w postaci: ½ udziału we własności samochodu osobowego Renault Megane 1.6, pojemność silnika 1598,00 cm(3), moc silnika: 55 kW, rok produkcji 1996r., nr rej. KTA 56K5, VIN: VF1BA0L0514917138, przebieg: 211 424, 00 km wchodzącego w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za cenę brutto 1000, 00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). Samochód jest niesprawny. 

Warunki sprzedaży:

Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na nabycie udziału w ruchomości w postępowaniu upadłościowym Barbary Skrężyny” osobiście w Kancelarii Syndyka w Krakowie przy ul. Bulwarowej 33a lub za pośrednictwem poczty polskiej najpóźniej do 29.09.2023 r. do godz. 13.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 02.10.2023 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Syndyka
w Krakowie. Regulamin sprzedaży dostępny jest w Kancelarii Syndyka w Krakowie, bądź zostanie udostępniony na prośbę oferenta. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 698 859 385.

Cena: 1 000 zł brutto
Dodano: 15 września 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]