Syndyk sprzeda 1/3 części lokalu w Brodnicy

Opis:

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości, udział 1/3 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,70 m2, znajdującego się w Brodnicy, powiecie brodnickim, województwie kujawsko-pomorskim, przy ulicy Wincentego Witosa 4.

za cenę nie niższą niż 58.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 stycznia 2022 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa.

Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym oraz numerem telefonu.

Cena: 58 000 zł brutto
Dodano: 17 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Brodnica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]