SYNDYK SPRZEDA 1/4 UDZIAŁU – MIESZKANIE W LUBLINIE

Opis:

Syndyk masy upadłości Tomasza Mazura nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty udziału 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy ul. Herberta 20/74, o nr. KW LU1I/00264664/8 wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku, za cenę nie niższą niż 54.200,00 zł. Oferty należy kierować drogą korespondencyjną (przesyłką poleconą) lub kurierską na adres: kancelaria syndyka Adaminy Partyckiej-Skrzypek, ul. Krakowskie Przedmieście 60/22, 20-002 Lublin lub złożyć osobiście w kancelarii (pod tym samym adresem) w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku, najpóźniej do dnia 4 lutego 2022 roku (w przypadku nadania na poczcie liczy się data stempla pocztowego). Otwarcie ofert nastąpi 7 lutego 2022 roku, godz.12.00 w kancelarii syndyka. Regulamin i operat dostępny na stronie www.syndyklublin.com.pl

Cena: 54 200 zł brutto
Dodano: 19 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lublin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]